| ระบบการฝึกงานภาคฤดูร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์

NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ (17 พ.ค. 61)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ

ประกาศทุนฝึกงานต่างประเทศ ภาคฤดูร้อน 2561 (7 ก.พ. 61)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศทุนฝึกงานต่างประเทศ ภาคฤดูร้อน 2561

อัตราค่าใช้จ่ายนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบ กพ. (4 ต.ค. 60)
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/education/budget
การประชุมชี้แจงการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2561) (13 ก.ย. 60)
รายละเอียดดังแนบ

การประชุมชี้แจงการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2561)

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9