NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

ขั้นตอนการฝึกงานปี 2560 (30 ส.ค. 59)
ขั้นตอนการฝึกงานปี 2560

ขั้นตอนการฝึกงานปี 2560

ประกาศ เรื่องแบบประเมินผลการฝึกงาน นิสิตที่เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน (มิ.ย.-กค.2559) (27 ก.ค. 59)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ เรื่องแบบประเมินผลการฝึกงาน นิสิตที่เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน (มิ.ย.-กค.2559)

เอกสารปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2558 (2 มิ.ย. 59)
รายละเอียดดังแนบ

เอกสารปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดใบลงเวลาการฝึกงาน พ.ศ.2559 (เดือน มิ.ย.-ส.ค.59) (19 พ.ค. 59)
รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดใบลงเวลาการฝึกงาน พ.ศ.2559 (เดือน มิ.ย.-ส.ค.59)

ดาวน์โหลดใบลงเวลาการฝึกงานภาษาอังกฤษ พ.ศ.2559 (11 พ.ค. 59)
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดใบลงเวลาการฝึกงานภาษาอังกฤษ พ.ศ.2559

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9