รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานสำหรับ ปี 2560 บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด

รายละเอียดดังแนบ Best Regards, Mr. Titison Sukprasert (Pik) Recruitment Officer Siam Furukawa Co., Ltd. Tel. 036-373-573 # 720 Fax. 036-373-558 Mobile. 081-7963884 Email : titisons@fbbattery.com

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานสำหรับ ปี 2560 บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด