รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานสำหรับ ปี 2560 บริษัท โอสถสภา จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิตรุจ อินทะปัญโญ ฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง 02-351-1127 / 061-418-3783 SITARUT INTAPANYO Recruitment Department Corporate Human Resources 348 Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkok 10240 Tal: 7104 (66 2) 351-1127 Fax: (66 2) 351-1555 รายละเอียดดังแนบ

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานสำหรับ ปี 2560 บริษัท โอสถสภา จำกัด