รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานสำหรับ ปี 2560 บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดดังแนบ หมายเหตุ มีการปรับลดภาคเครื่องกลเหลือ 4 ตำแหน่ง

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานสำหรับ ปี 2560 บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด