ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกงาน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกงาน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)