ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าฝึกงาน ประจำปี 2562 บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย)จำกัด

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าฝึกงาน ประจำปี 2562 บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย)จำกัด