รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กันยงอิเลคทริค จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันยงอิเลคทริค จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: 67 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางโฉลง เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-3372900 ต่อ 624 โทรสาร: 02-3372439-40 ผู้ประสานงาน: คุณสิขรินทร์ ทองทิพย์ E-mail: sikarin.t@kye.meap.com รับวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าฝึกงาน