รับนิสิตฝึกงาน สาขาเครื่องกล ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ไฟฟ้ากำลัง

บริษัท ADT Systems (Aisa Pacific) ทำเกี่ยวกับ Mechanical Drive Systems, Electric machine, Battery, Power electric รับนิสิตฝึกงาน สาขาเครื่องกล ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ไฟฟ้ากำลัง ติตต่อคุณ กรกนก kornkanok.c@adtsystems-ap.com