รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/และสหกิจศึกษา Michelin

ประชาสัมพันธ์รับนิสิตนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา, รับสมัครงาน ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงจาก QR code หรือ สมัครที่ www.job.michelin.co.th ดูรายละเอียดตำแหน่งงานว่างและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Facebook Page MichelinCareersTH: https://www.facebook.com/MichelinCareersTH

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/และสหกิจศึกษา Michelin