รับสมัครนิสิตฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา United Nations Office for Project Services (UNOPS), Asia Region.

ตามลิ้งรายละเอียดนี้ https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=21240