รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัทบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัทบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์ นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู๋ในโปสเตอร์ ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งขั้นตอนถัดไป

รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัทบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด