ประกาศรับนิสิตฝึกงาน บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัครนิสิตฝึกงานด้าน IT สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน รายละเอียด ตามไฟล์แนบ ผู้ประสานงาน คุณแก้ว 095-817-4135

ประกาศรับนิสิตฝึกงาน บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)