NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

ใบคำร้องการฝึกงานนิสิต (1 พ.ย. 66)
ใบคำร้องหน่วยกิจการนิสิต เรื่อง การฝึกงานนิสิต

ใบคำร้องการฝึกงานนิสิต

เอกสารชี้แจงขั้นตอนการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567 สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษ IDDP (24 ก.ค. 66)
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารชี้แจงขั้นตอนการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567 สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษ IDDP

กำหนดการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2567 (24 ก.ค. 66)
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กำหนดการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2567

ประกาศกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มก.และคณะ (7 มี.ค. 66)
ประกาศ มก. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

ประกาศกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มก.และคณะ

ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ (7 มี.ค. 66)
ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ พ.ศ.2565

ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9