NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

การฝึกงานภาคฤดูร้อน (30 พ.ย. 64)
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การฝึกงานภาคฤดูร้อน

ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบฝึกงาน (22 พ.ย. 64)
คลิปขั้นตอนการลงทะเบียนระบบฝึกงาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบฝึกงาน

ใบคำร้องการฝึกงาน/สหกิจศึกษา (22 พ.ย. 64)
แบบฟอร์มคำร้องการฝึกงานและสหกิจศึกษา

ใบคำร้องการฝึกงาน/สหกิจศึกษา

กำหนดการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565 (3 ก.ย. 64)
กำหนดการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565

กำหนดการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ) (31 พ.ค. 64)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ)

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9