NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

ใบลงเวลาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565 (ภาษาอังกฤษ) (28 เม.ย. 65)
ดาวน์โหลดตามไฟล์แนบ

ใบลงเวลาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565 (ภาษาอังกฤษ)

แผ่นตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมการฝึกงานภาคฤดูร้อน ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (25 เม.ย. 65)
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แผ่นตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมการฝึกงานภาคฤดูร้อน ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ใบลงเวลาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565 (28 มี.ค. 65)
ดาวน์โหลดตามไฟล์แนบ

ใบลงเวลาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565

การปฐมนิเทศฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) (23 มี.ค. 65)
รายละเอียดการการปฐมนิเทศฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ ภาคพิเศษ)

การปฐมนิเทศฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ ภาคพิเศษ)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2564 (16 มี.ค. 65)
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21-23 มีนาคม 2565 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2564

จดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะวันเวลาการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565 (22 ก.พ. 65)
นิสิตสามารถดาวน์โหลดจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะวันเวลาการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565 เพื่อนำไปยื่นให้แก่บริษัทฝึกงาน ตามไฟล์แนบ

จดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะวันเวลาการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565

ขยายระยะเวลาจัดหาสถานที่ฝึกงาน สำหรับกลุ่ม 1 (1.1 และ 1.2) (8 ก.พ. 65)
นิสิตที่จะเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565 กลุ่ม 1 (1.1 และ 1.2) คณะขยายวันให้นิสิตจัดหาสถานที่ฝึกงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (จากเดิมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)

ขยายระยะเวลาจัดหาสถานที่ฝึกงาน สำหรับกลุ่ม 1 (1.1 และ 1.2)

เงื่อนไขการฝึกงานภาคฤดูร้อน (30 พ.ย. 64)
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เงื่อนไขการฝึกงานภาคฤดูร้อน

ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบฝึกงาน (22 พ.ย. 64)
คลิปขั้นตอนการลงทะเบียนระบบฝึกงาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบฝึกงาน

ใบคำร้องการฝึกงาน/สหกิจศึกษา (22 พ.ย. 64)
แบบฟอร์มคำร้องการฝึกงานและสหกิจศึกษา

ใบคำร้องการฝึกงาน/สหกิจศึกษา

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9