ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนหลายอัตรา เพื่อฝึกงานทางด้านโปรแกรมเมอร์ ผู้ช่วยวิศวกรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ IT Support (มีเบี้ยเลี้ยงให้) ฝึกงาน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ รับสมัครทาง ID Line : oattynarak หรือสแกน QR Code หรือส่ง Resume เพื่อพิจารณาได้ที่ อีเมล์ : oatgaga481@gmail.com เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)