ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงานกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงานกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร