ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมแหลมฉบัง)

รายละเอียด ดังไฟล์แนบ นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้ในรูปภาพ หรือทางอีเมล lbu@viking-life.com

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมแหลมฉบัง)