ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

รับสมัครนิสิตฝึกงาน จำนวน 2 คน ทุกสาขาวิชา นิสิตที่สนใจสามารถแจ้งผ่านกรรมการฝึกงานของภาควิชาต้นสังกัด หรือติดต่อคุณบรรจง จัดงูเหลือม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 095-546-2487