ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน กลุ่มบริษัท NISSAN THAILAND

กลุ่มบริษัท NISSAN THAILAND พร้อมแล้วกับการเปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ “NISSAN THAILAND INTERNSHIP PROGRAM” เพื่อจะได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ จากประสบการณ์การฝึกงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่การทำงานในอนาคต โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://www.nissan.co.th/news/nissan-internship-program.html ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 มกราคม 2567

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน กลุ่มบริษัท NISSAN THAILAND