ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด

เนสท์เล่เปิดรับสมัครโปรแกรมฝึกงานสาขาวิศวกรรมและการผลิต (T&P) ปี 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ม.ค. 2567 ทาง https://bit.ly/NesternshipTH24 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด