ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

รับสมัครนิสิตฝึกงานทุกสาขาวิชา จำนวน 2 อัตรา และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง