ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

รับสมัครนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า เข้าฝึกงานในกลุ่มก่อสร้างและวิศวกรรม (Engineering And Construction) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด