ขยายเวลาหาสถานที่ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567 (นิสิตภาคปกติ/พิเศษ/IDDP)

ขอแจ้งขยายเวลาให้นิสิตจัดหาสถานที่ฝึกงานได้ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 (จากเดิม 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ขยายเวลาหาสถานที่ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567 (นิสิตภาคปกติ/พิเศษ/IDDP)