ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 - 4 คน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด