รายการสถานประกอบการที่มีในระบบที่ขึ้นต้นด้วย: ร

ค้นรายการสถานประกอบการ หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

รายการเรียงตามชื่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ตัวอักษรแรกเป็นสระ (เช่น เ- หรือ ไ-) อาจแสดงอยู่ด้านท้ายรายการ

 • บ.โรยัลสกายเวย์ส จก.(359)
 • บริษัท กะรัตฟอเซท จำกัด
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท รอคเค็ทไทย จำกัด
 • บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
 • บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท รอสซี่มาลา
 • บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท รักษ์การผลิต จำกัด
 • บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท รัตนฟ้า วิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท ราชาชูรส จำกัด
 • บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
 • บริษัท ริคไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ริเวอร์ปาร์ค คอนซัลแตนส์ จำกัด
 • บริษัท ริโอเท็กซ์ โพลิเมอร์ จำกัด
 • บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ร็อคเวล ออโตเมชั่น ไทย จำกัด
 • บริษัท ร้อจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 • บริษัท เรดิคอน จำกัด
 • บริษัท เรียวซาน เอ็นจีเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เรเวนิว เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด
 • บริษัท โรม อพอลโล อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
 • บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทรอยัล คิงดอมอินดัสทรี่ย์ จำกัด
 • บริษัทรังสิตฟุตแวร์ จำกัด
 • บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัทร่วมทุนระหว่างบ.ปูนซิเมนต์ไทยกับ
 • บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
 • บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
 • บริษัทโรงงานสหยนต์ จำกัด
 • บริษัทโรยัล เจริญกรุง จำกัด
 • บริษัทโรห์น-ปูแลงค์ ไทย อินดีสตรีส์ จก.
 • บริษัทไร้ซเอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
 • ระเบียนอ้างอิง
 • โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเอสโซ่
 • โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • โรงพยาบาลตา หอ คอ จมูก
 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บมจ.ปตท.
 • โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
 • โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์
 • โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กฟผ. (225)
 • โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย