รายการสถานประกอบการที่มีในระบบที่ขึ้นต้นด้วย: บ

ค้นรายการสถานประกอบการ หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

รายการเรียงตามชื่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ตัวอักษรแรกเป็นสระ (เช่น เ- หรือ ไ-) อาจแสดงอยู่ด้านท้ายรายการ

 • บ.บางกอกฮิตาชิเอลลิเวเตอร์เซอร์วิส จก.
 • บ.บางกอกโลหะการ อุตสาหกรรม จก.
 • บ.บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม จก.
 • บ.บี เค เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บ.บีฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
 • บ.บีเคเค เจนเนอรัล คอนแทรกเตอร์ จก.
 • บ.บีเอชพี ไลสาจท์(ไทยแลนด์)จก.
 • บ.เบทาโกร จก.(มหาชน)
 • บจก.พีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์
 • บจก.เซ็กโก้เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น
 • บจก.ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น
 • บมจ. คาร์เปทอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์
 • บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
 • บมจ. อิตาเลื่ยนไทย ดีเวล็อบเมนต์ (บางคอแหลม)
 • บมจ. อิสเทิร์นไวร์
 • บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
 • บมจ.การบินไทย (กองมาตรฐานคุณภาพการบริการ)
 • บมจ.การบินไทย (กองวิเคราะห์ธุรกิจการบิน)
 • บมจ.การบินไทย (กองอำนวยการบิน)
 • บมจ.การบินไทย (ฝ่ายช่าง) (349)
 • บมจ.การบินไทย (ฝ่ายวิศวกรรมอากาศยาน)
 • บมจ.การบินไทย (ฝ่ายแผนงานและประเมินกลยุทธ์)
 • บมจ.การบินไทย (ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ACM สุวรรณภูมิ)
 • บมจ.การบินไทย กองวางแผนกลยุทธ์เครือข่ายเส้นทางบิน (YV)
 • บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
 • บมจ.คาร์โนด์เมตัลบ๊อกซ์(ปทท)
 • บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
 • บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
 • บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • บมจ.ทางด่วนกรุงเทพฯ
 • บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • บมจ.ปตท. (ส่วนควบคุมคุณภาพ)
 • บมจ.ปตท.(ส่วนคลังน้ำมันศรีราชา)
 • บมจ.ปตท.(โรงแยกก๊าซขนอม)
 • บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • บมจ.ปูนซิเมนต์เอเชีย (340)
 • บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง)
 • บมจ.พาโตเคมีอุตสาหกรรม
 • บมจ.มรกต อินดัสตรี้ส์
 • บมจ.มาลีสามพราน
 • บมจ.ยูนิกแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์
 • บมจ.รังสิยา อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
 • บมจ.รัตนการเคหะ
 • บมจ.สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
 • บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ (บางคอแหลม)
 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (259)
 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์
 • บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ
 • บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนท์ดารด์
 • บมจ.เซมิคอนดัคเตอร์ เวนเจอร์ อินเตอร์
 • บมจ.เดลต้าอิเล็คทรอนิคส์ (ปทท)
 • บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์
 • บมจ.เอ็มลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น
 • บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • บมจ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)
 • บมจ.แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี
 • บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี
 • บมจ.ไทยลิฟท์อินดัสตรีส์
 • บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 • บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด
 • บมจ.ไทยอินดัสเทรียลแก๊ส
 • บรษัทไทยพีเจ้น จำกัด
 • บริษัท บัวทองวัฒนา จำกัด
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายช่าง
 • บริษัท บรรจงอินดัสเทรียล จำกัด
 • บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (320)
 • บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮาส์ จำกัด
 • บริษัท บลูสกาย อินโฟคอม จำกัด
 • บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (330)
 • บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
 • บริษัท บางกอก คาซ่า จำกัด
 • บริษัท บางกอก สตีลไวร์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกชัตเตอร์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอร์ค จำกัด
 • บริษัท บางกอกอีเกิลวิง จำกัด
 • บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด(50)
 • บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด
 • บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด
 • บริษัท บางกอกโคมัตสุอันดัสตรีส์
 • บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด
 • บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บางชันเยนเนอเรลแอลเซมบลี จำกัด
 • บริษัท บานภัณ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น
 • บริษัท บิวคอน จำกัด
 • บริษัท บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท บิสซิเนส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท บี.จี.เอส จำกัด
 • บริษัท บี.ซี.เอ็ม วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด
 • บริษัท บี.เค.วาย จำกัด
 • บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด (339)
 • บริษัท บีเอ็มเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท บุญถาวร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด
 • บริษัท บุษบัน จำกัด
 • บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
 • บริษัท เบรดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เบลตันอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด
 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)
 • บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จำกัด (146)
 • บริษัท เบ็ทเทอร์ลีฟวิง จำกัด
 • บริษัท เบ็ทเทอร์ไลพ์ จำกัด
 • บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
 • บริษัท ไบโอเทคนิคัล จก.
 • บริษัท ไบโอแลป จำกัด
 • บริษัทบลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัทบางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด
 • บริษัทบางกอก สตรีลไวร์ จำกัด
 • บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด
 • บริษัทบางกอกซิตี้โฮม (1994)จก.
 • บริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 • บริษัทบางกอกโคมัตสุเซลล์ จำกัด(58)
 • บริษัทบางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด
 • บริษัทบางชัน ดีเวลล็อป อินดัสทรี้ จำกัด
 • บริษัทบางชันเจอเนอร์รัล แอสแซมบลี้ จก.
 • บริษัทบีเอชพี บิลดิ้ง โพรดัคส์ จำกัด
 • บริษัทบุญรอดบริวเวอรี จำกัด
 • บริษัทบ้านโป่งเปเปอร์ จำกัด
 • บริษัทเบอร์แทมเคมิคอล (1982) จำกัด
 • บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด
 • บริษัทไบโอแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บิริษัทสยามถุงซิป (1992) จำกัด
 • บุญณรงค์อุตสาหการพลาสติก(75)