รายการสถานประกอบการที่มีในระบบที่ขึ้นต้นด้วย: ป

ค้นรายการสถานประกอบการ หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

รายการเรียงตามชื่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ตัวอักษรแรกเป็นสระ (เช่น เ- หรือ ไ-) อาจแสดงอยู่ด้านท้ายรายการ

 • บ.ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด
 • บ.แปซิฟิกพลาสติก (ปทท) จำกัด
 • บ.แปซิฟิคอินซูเลติ้ง แมททีเรียล (ปทท)
 • บ.โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จก.
 • บ.โปรเกรส โตโย แมนูแฟคเจอร์ไทย จก.
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชลบุรี
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
 • บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปทุมไรซมิลล์แอนด์แกนารี จำกัด
 • บริษัท ประยูรวิศว์การช่าง จำกัด
 • บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด
 • บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
 • บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด
 • บริษัท ปิโตรไทย จำกัด
 • บริษัท ปุษย จำกัด
 • บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ปูนคุณภาพ จำกัด (ซี.เค.กรุ๊ป)
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด - โรงงาน ท่าหลวง
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ป่าไม้สันติ จำกัด
 • บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด
 • บริษัท แปซิฟิคคัลเลอร์ จำกัด
 • บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด
 • บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
 • บริษัทปากน้ำเท็กซ์ไทล์ จำกัด
 • บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด
 • บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด
 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม
 • บริษัทเปโรเคม อินดัสเทรียล จำกัด
 • บริษัทโปรคิวร์เมนต์เซนเตอร์(ปทท) จำกัด