รายการสถานประกอบการที่มีในระบบที่ขึ้นต้นด้วย: ก

ค้นรายการสถานประกอบการ หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

รายการเรียงตามชื่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ตัวอักษรแรกเป็นสระ (เช่น เ- หรือ ไ-) อาจแสดงอยู่ด้านท้ายรายการ

 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการขนส่งทางอากาศ
 • กรมขนส่งทหารอากาศ
 • กรมช่างอากาศ
 • กรมช่างโยธาทหารอากาศ
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กรมที่ดิน
 • กรมยุทธโยธาทหารบก
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สำนักเทคโนโลยีชุมชน) (248)
 • กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
 • กรมอู่ทหารเรือ
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • กลุ่มบริษัท ที พี ดี
 • กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ปิโตรเคมี จำกัด
 • กสท. พิษณุโลก
 • กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
 • กองทดสอบอุปกรณ์ตอนนอก ส่วนวิจัยและพัฒนา
 • กองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี
 • กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
 • กองบำรุงรักษาราชอุทยาน สวนจิตรลดา
 • กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กองวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • กองแผนงาน กรมชลประทาน
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • การประปานครหลวง สาขาพญาไท
 • การประปาภูมิภาค สาขาเชียงราย
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กองทรัพยากรบุคคล)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จะนะ)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (น้ำพอง)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน
 • กิจการค้าร่วมกัสโก้และเจ็ม
 • กิจการร่วมค้า NWR - SBCC Joint Venture
 • บ.กรุงเทพอีเลคทริค&เอนเทอร์ไพรส์ จก.
 • บ.กรุงเทพไดอ์แคสซ์ดิ้ง&อินแจ็กชั่น จำกัด
 • บ.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซล จก.
 • บ.การ์เม้นท์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
 • บ.เกทส์ ยูนิทตะ (ปทท) จก.
 • บ.เกลือพิมาย จก.
 • บ.แกรนด์เมโทรแฟชั่นการ์เม้นท์ จก.
 • บ.โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่นอินดัสทรี จก.
 • บริษัท กระจกสยามคาร์เดียน จำกัด
 • บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด
 • บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด
 • บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
 • บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
 • บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จก.
 • บริษัท กรีไทย จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด (244)
 • บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
 • บริษัท กลาสรูม จำกัด
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต)
 • บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท กันยงอิเลคทริค จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 • บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ ระยอง จำกัด
 • บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท กิจถาวร การผลิต จำกัด
 • บริษัท กีวี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กุลธร จำกัด
 • บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด
 • บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
 • บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
 • บริษัท เกียวริซู อิโย(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แกรนด์ไลน์อินโนเวชั่น จำกัด
 • บริษัท โกลบอล อินทิเกรทเต็ด โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท โกลว์ จำกัด
 • บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัทกระดาษธนธาร จำกัด
 • บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัทกรีนสวิลล์ จำกัด
 • บริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (217)
 • บริษัทกรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (242)
 • บริษัทกรุงเทพฝ้ายไทย จำกัด
 • บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด
 • บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์สยามกลการ
 • บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
 • บริษัทเกรทวอลล (1988) จำกัด
 • บริษัทเกษมดีซายน์&คอนซัลแตนท์ จก
 • บริษัทแกรนด์สยามฟุตแวร์ จำกัด
 • บริษัทโกชู คาเซอิ จำกัด
 • บริษัทโกชู เคมีคอล จำกัด
 • บริษัทโกซู โคซัน จำกัด
 • บริษัทโกลมิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัทโกเวล จำกัด
 • เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)