รายการสถานประกอบการที่มีในระบบที่ขึ้นต้นด้วย: อ

ค้นรายการสถานประกอบการ หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

รายการเรียงตามชื่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ตัวอักษรแรกเป็นสระ (เช่น เ- หรือ ไ-) อาจแสดงอยู่ด้านท้ายรายการ

 • บ.อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จก
 • บ.อัมพรดีไซน์อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
 • บ.อัลฟาซอร์ส แมนูแฟคเจอริ่งฯ จก.
 • บ.อาซาฮี สมบูรณ์อลูมิเนียม จำกัด
 • บ.อาซาฮี อิเลคทรอนิคส์ (ปทท)
 • บ.อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จก. (351)
 • บ.อาร์ติฟลอร่า คอร์เปอเรชั่น จก. (182)
 • บ.อาโตเทค (ประเทศไทย) จก.
 • บ.อินทิกรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์
 • บ.อินสตรูเม้นท์ เน็ทเวอร์ค เซ็นเตอร์ จก.
 • บ.อินเตอร์ แปซิฟิค มารีน โปรดักส์ จก.
 • บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จก.
 • บ.อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จก.
 • บ.อินโด-รามา เคมีคอลส์ (ปทท) จก.
 • บ.อิมพีเรียล เคมีคอล (ปทท) จก.
 • บ.อีชูมิปิสดันแมนนูแฟคเจอริ่ง (ปทท) จก.
 • บ.อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง(ปทท.)จก.
 • บ.อีซูมิ บิสตัน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกด
 • บ.อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นไวรอนเมนทอล จก.
 • บ.อีสเทิร์น โพลีเทค จก.
 • บ.อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย
 • บ.อุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จก.(109)
 • บ.อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิค (ยูเอสเอ) จก.
 • บ.เอ อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง&คอนซัลแตนท์ จก
 • บ.เอ.เค.แพค. และจักรกล
 • บ.เอคโค่ (ประเทศไทย) จก.
 • บ.เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จก.(309)
 • บ.เอที แอนด์ ที ไมโครอิเลคทรอนิคส์
 • บ.เอฟเทค (ประเทศไทย) จก. (323)
 • บ.เอราวัณ รับเบอร์ จก.
 • บ.เอลเลค แอนด์ เอคเทค(ปทท)จก.
 • บ.เอวาเท็กซ์ อีเลคทรอนิคส์
 • บ.เอส ซี ไอ อี เลคตริคแม็นนิวแฟ็คเชอเรอ
 • บ.เอี่ยมไพศาลอุตสาหกรรม จก. (107)
 • บ.เอเชียน สแตนย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บ.เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
 • บ.เอเชี่ยนเอ็นไวรอนเมนทัลโปรเทคชั่น จก.
 • บ.เอ็น ซี อาร์ รับเบอร์ อินดัสตรี้ จก.
 • บ.เอ็น พี อี อินดัสตรี(ไทยแลนด์)จก.
 • บ.เอ็น เอส อีเลคทรอนิคส์กรุงเทพ(1993)
 • บ.เอ็น เอส แอล อินเตอร์กรุ๊ป จก.
 • บ.เอ็น-เทค เอ็นจิเนียริ่ง&เซอร์วิส จก.
 • บ.เอ็น.อี.ซี. คอมมิวนิเคชั่น ซิสเทม
 • บ.เอ็น.เอส.ที.สตีล อินดัสตรี จำกัด
 • บ.เอ็ม ซี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บ.เอ็มอีเอส มิตรโพรเจคท์ เซอร์วิสเซส จก.
 • บ.เอ็มเอชไอ-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์
 • บ.แอดวานซ์โซลูชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล
 • บ.แอดวานเนกซ์ (ปทท) จก. (362)
 • บ.แอร์-คอน พาร์ทส์ เอ็นจิเนียริ่ง(ปทท.)
 • บ.แอร์โรเฟลกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
 • บ.แอล พี แสตนดาร์ด แลบบอราทอรีส์ จก.
 • บ.โอเซ่ (ประเทศไทย) จก. (311)
 • บ.โอเรียนตัล อีเล็คโทรนิคส์ ดีไวซ์ จก.
 • บ.ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท อดิสา กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อธิ เทเลคอม จำกัด
 • บริษัท อมรวุฒิ 2004 จำกัด
 • บริษัท อมากาซากิ ไพพ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อมากาซากิ ไพพ(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ออพติไมซ์โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด
 • บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิกส์ จำกัด
 • บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด
 • บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท อัครธนา จำกัด
 • บริษัท อัพฟรอนท์ โซลูชั่น ซีสเต็ม จำกัด
 • บริษัท อัลฟ่า ซีสเต็ม จก.
 • บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด
 • บริษัท อาควานิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท อาทเคมีเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อาบาเทค จำกัด
 • บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาร์ เอ ซี โกลบอลอินเตอร์เนชั่นแนล จก.
 • บริษัท อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัด
 • บริษัท อาร์.เอส.เคมีคอล จำกัด
 • บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท อาร์โรเพ้นท์ จำกัด
 • บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (127)
 • บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท อิงเกรส (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด (251)
 • บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อินนิเที่ยลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท อินฟินิตี้ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท อินฟุส เมดิคัล (ปทท) จำกัด
 • บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (337)
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นเเนลฟอร์จจิ้ง จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์
 • บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จก.
 • บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
 • บริษัท อินโดไทยซินเทติคส์ จำกัด
 • บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเม้นต์ จำกัด
 • บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด
 • บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด
 • บริษัท อินโฟไมนิ่ง จำกัด
 • บริษัท อิวากิ (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท อิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
 • บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด(187)
 • บริษัท อีดะ เซอิมิทสึ(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท อีสท์เอเชียพลาสติกอินดัสเตรียล จก
 • บริษัท อีสเทอร์รพรีเมียร์ จำกัด
 • บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด
 • บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 • บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
 • บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อุณากรรณ จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(198)
 • บริษัท อุตสาหกรรมท่อเหล็ก จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมสยามกลการ
 • บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
 • บริษัท อุทัย คอนซัลแตนท์ จก.
 • บริษัท อุเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท อู่ช่าสยามสตีล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ & อาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท เอ.เอฟ.กู๊ดริช เคมิเดิลส์ จำกัด
 • บริษัท เอ.เอส.เอ เรียลเอสเตท จก
 • บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด
 • บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
 • บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอช เค เนชั่นแนลโปรดัคทส์ จก.
 • บริษัท เอช เอ็ม ไอ (ปทท) จำกัด
 • บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
 • บริษัท เอชทีที (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอชทีเอ็ม ทาคาฮาซิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอนไก-ไทย จำกัด
 • บริษัท เอบีบี จำกัด
 • บริษัท เอบีบี จำกัด
 • บริษัท เอพซิรอน จำกัด
 • บริษัท เอพีที แอ๊ดวานซ์ โพลีเมอร์เทค จำกัด
 • บริษัท เอมดีอี จำกัด
 • บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด
 • บริษัท เอส ที ยู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท เอส บี คอยล์ เซนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอส พี ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอส แค็ท จำกัด
 • บริษัท เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เอส.พี.ซี อิเลคทริค จำกัด
 • บริษัท เอส.พี.เอส โคออพเพอเรท จำกัด
 • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด
 • บริษัท เอสทีม เอ็นไวโรเทค จำกัด
 • บริษัท เอสทีเอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท เอสทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอสบีเอ็มเทรดเท็กซ์ จำกัด
 • บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
 • บริษัท เออร์เนท จำกัด
 • บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จำกัด
 • บริษัท เออีซี เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท เอเชีย ชาฟท์ จำกัด
 • บริษัท เอเชียคอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
 • บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว จำกัด
 • บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด
 • บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด
 • บริษัท เอเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996)
 • บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด
 • บริษัท เอเพ็กซ์ ฟูดส์ จำกัด
 • บริษัท เอเรกอน จำกัด
 • บริษัท เอเวอร์ เวลธ์ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท เอไอเอสมุทรปราการ จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์ทรีม พลัส จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิ้ง จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เท็น อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เพิท ทีม จำกัด
 • บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็น ซี ไอ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (317)
 • บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ปส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น โพรวายเดอร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นวีเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอ็นไวร์คอม จำกัด
 • บริษัท เอ็ม พี ซีวิล จำกัด
 • บริษัท เอ็ม วี คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท เอ็ม.ซี.ซอฟแวร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็ม.เอช.อี.ดีแมก(ที) จำกัด
 • บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอ็นจิ้น จำกัด
 • บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอ็มซีไอ แอนด์ ทีเอสเอช จำกัด
 • บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด(91)
 • บริษัท เอ็มอีอี จำกัด
 • บริษัท เอ็มเอ็มซีสิทธิผล จำกัด
 • บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด (245)
 • บริษัท เอ็มแอนด์ดับเบิ้ลยู แซนเดอร์ (ปทท) จำกัด
 • บริษัท เอ็มแอนด์ที อัลไลด์ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
 • บริษัท แอคโคแมท (สยาม) จำกัด
 • บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอนเทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท แอนไทซ์ (ต้นนุ่น) จำกัด
 • บริษัท แอพพาเรล ครีเอชั่น จำกัด
 • บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอมแอร์ จำกัด(88)
 • บริษัท แอร์บอร์น ซัพพอร์ต จำกัด
 • บริษัท แอร์วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท แอร์เทค อินดัสตรี้ จำกัด
 • บริษัท แอล.วี.ดับบริว กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท แอลจี ศรีไทย อีเล็กทรอนิกส์ จก.
 • บริษัท แอลจี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท แอลเอฟดี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท แอโร่เวิร์ค (เอเชีย) จำกัด (360)
 • บริษัท แอ็กกี้คอนซัลท์ จำกัด
 • บริษัท แอ็ลไลต์ เม็ททัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอ๊กกี้คอนซัลท์ จำกัด
 • บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอ๊บป้า อินดัสทรีส์ จำกัด
 • บริษัท แอ๊พพลาย แมชินเนอรี่ จำกัด
 • บริษัท โอริซิส ไวร์เลส จำกัด
 • บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โอลีน จำกัด
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • บริษัท โอห์ม เด็นกิ (ประเทศไทย) จก
 • บริษัท โอเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โอเพ่น อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด
 • บริษัท โอเรียนตอลการ์เม้นท์ จำกัด
 • บริษัท ไอ ที เอส พี จำกัด
 • บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จก.
 • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด
 • บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด (112)
 • บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด
 • บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด
 • บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระยอง
 • บริษัท ไอเดียคอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด
 • บริษัท ไอเอ็มไอ โพรเซส อินสตรูเมนท์ จำกัด
 • บริษัทออร์ก้า (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัทออโตเซ็ท จำกัด
 • บริษัทอัลฟาตสท์ จำกัด
 • บริษัทอาควาซีสเต็มส์ จำกัด
 • บริษัทอาควาไทย จำกัด
 • บริษัทอินเตอร์ซัพพลาย&เอ็นจิเนียริ่ง จก.
 • บริษัทอินเตอร์ฟอยล์ จำกัด
 • บริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัทอีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จก.
 • บริษัทอุตสาหกรรมคอนกรีตซีแพค จำกัด
 • บริษัทอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
 • บริษัทอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
 • บริษัทอุตสาหกรรมถังพลาสติก จำกัด
 • บริษัทอุตสาหกรรมท่อยางไทย จำกัด
 • บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
 • บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
 • บริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
 • บริษัทอุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
 • บริษัทอุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัทเอ.ซี.ที.เครื่องหนัง (ปทท) จำกัด
 • บริษัทเอ.พี.เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัทเอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัทเอบีแอนด์ดีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัทเอสแอนด์ดี อินดัสทรี จำกัด
 • บริษัทเอื้อวิทยาอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัทเอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
 • บริษัทเอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัด
 • บริษัทเอ็ช แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
 • บริษัทเอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
 • บริษัทเอ็นเทคแอสโซซิเอท จำกัด
 • บริษัทเอ็นโด ไทย จำกัด
 • บริษัทแอควานซ์ สตีล จำกัด
 • บริษัทแองโกล-ไทย จำกัด
 • บริษัทแอดวานซ์ไดแคสติ้งเซอร์วิส จำกัด
 • บริษัทแอดว้านซ์ แอพพลายแอ็นซ์ จำกัด
 • บริษัทแอร์เทค อินดัสทรี จำกัด
 • บริษัทแอ็คเมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัทโอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไอ ที จี ไทย จำกัด
 • บริษัทไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัทไอที ฟอร์จิ้ง (ปทท) จำกัด
 • องค์การจัดการน้ำเสีย
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • องค์การเภสัชกรรม
 • อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์