รายการสถานประกอบการที่มีในระบบที่ขึ้นต้นด้วย: ข

ค้นรายการสถานประกอบการ หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

รายการเรียงตามชื่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ตัวอักษรแรกเป็นสระ (เช่น เ- หรือ ไ-) อาจแสดงอยู่ด้านท้ายรายการ

  • บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
  • บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
  • บริษัท เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ปทท)
  • บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
  • เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย